LEGEZKO OHARRA

Home/LEGEZKO OHARRA

Webgune honen jabea “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” izeneko erakundea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan F-404 zenbakiarekin inskribatuta dagoena, I.F.Z. G95823530 duena eta egoitza Kale Nagusia 8, 5. – 5 zenbakiko departamentua, 48001 – Bilbon (Espainia) duena. Maila: 4pmenos@gmail.com

Webgune hau erabiltzeak berau erabiltzen duena erabiltzailetzat hartzen du eta Legezko Ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar. Webgune honetako alderdi batzuk, bereziak direnez, Legezko Ohar hau ordeztu, osatu edo aldatu ahal duten baldintza edo arau batzuen araberakoak izan litezke, beraz, beroriek erabiltzen dituen erabiltzaileak onartu beharko ditu.

Webgune honetako eduki (testu, argazki, grafiko, irudi, teknologia, software, link, ikus-entzunezko eduki, diseinu grafiko, iturri-kodea, eta abar.), marka eta gainerako ikur bereizgarri guztiak “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundearenak edo hirugarrenenak dira; beraz, erabiltzailek webgune hau erabiltze hutsagatik ez ditu beraien gainean inongo eskubiderik eskuratzen.

Webgune hau erabiltzea debekatuta dago, baldin eta “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundearen edo hirugarrenen ondasun, eskubide edo interesak zapaltzeko erabiltzen bada. Era berean, webgune hau erabiltzea debekatuta dago, berau edozein modutara erabiltzearen ondorioz “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundearen edo hirugarrenen sare, zerbitzari, ekipo, produktu eta programa informatikoak hondatu, kaltetu edo erabilezin bihurtuta geratuko badira.

Erabiltzaileak honako hauei uko egin beharko die:

  • Web honen edukiak erreproduzitu, hirugarrenen esku jarri, modu publikoan komunikatu, eraldatu edo aldatzeari, legeak hala dakarren eta “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak edo eskubide horien jabeak beren-beregi baimendutako kasuetan salbu.
  • Webgune honetan dauden software edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitzeari edo kopiatzeari, baita modu publikoan komunikatzeari edo hirugarren esku jartzeari, jakinda horrek erreproduzitzea ekarriko duela.
  • Webgune honetako edukiak ateratzeari edo eduki horietako asko edo guzti-guztiak berrerabiltzeari. Edozein kasutan, salbuetsita dago “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak beren-beregi baimendutako edukien edo datu-baseen erabilpena edo erreprodukzioa.

Webgune honetan loturak sartu nahi dituen erabiltzaileak honako baldintzak hauek bete beharko ditu:

  • Webgunearen inguruan dabiltzan frame batzuek webgunea bera ikusarazten ahalbidetzen dute, Interneteko hainbat helbideren bitartez edo webguneari ez dagozkion eduki batzuen bitartez; hori dela eta, frame edo mota horretako marko horiek ezin izango dira ezarri, zeren eta honako arazoak sortu ahal badituzte: erabiltzaileari zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko nahasmendua edo errorea sortzea; alderaketa edo imitazio desleiala izatea; “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundearen ospe, marka eta prestigioaz baliatzea edo Legeak baimentzen ez duen edozein modutara egitea.
  • Estekatzen den webgunetik ezin izango da egin “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeari buruzko adierazpen faltsurik edo okerrik, ezta zerbitzuen kalitateari edo bazkide laguntzaileei buruzkorik ere.
  • Bidaltzaileak ezin izango du erabili bere webgunearen barruan “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundearen marka edo beste edozein ikur bereizgarririk, ezpada legeak berak baimenduta edo “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak beren-beregi onartuta.
  • Esteka egiten duen webguneak indarrean dagoen legeria errespetatu beharko du; era berean ezingo da estekatu legez kanpo edo morala eta ohitura onen kontrako edukiekin, ezta eduki kaltegarriekin ere, batez ere “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak bidaltzailearen ideia, adierazpen edo ekintzekin bat egiten duela iradokitzen badute edo “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak garatzen dituen jardueretarako desegokiak badira. Izan ere, lotura egiten duen webgunearen edukiak eta gai orokorrak kontuan hartu behar dira.

Webgune honek erabiltzailea Interneteko beste webgunetara (estekak) sartzea ahalbidetzen duten lotura-gailu teknikoak. “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeak ez ditu esteken edukiak eta zerbitzuak ezagutzen, beraz, ez ditu bere gain hartuko kalitate txar, deseguneratze, erabilgarritasunik eza, errore, eraginkortasunik eza edo legez kanpokoa izateagatik erasandako kalteak. Era berean ez da erantzule egingo eginiko adierazpenen gainean, ezta horien bitartez emandako eduki edo zerbitzuen gainean ere. Izan ere, edozein erabiltzaileak baldin badaki estekek bidaltzen zaituela eduki edo zerbitzu ilegal, kaltegarri, iraingarri, bortitz edo immoralak dituen webguneetara, “FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN o 4p-” erakundeari esan ahalko dio.

Legezko ohar hau oso-osorik indarreko legeriaren barruan dago. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau modu egokian erabiltzeko, legearekin, legezko ohar honekin eta aplikagarriak diren gainerako baldintza, araudi eta argibideekin bat etorriz.