AISIALDI JARDUERA INKLUSIBOAK

Jornada Ecuestre SWH

Jornada ecuestre, Deporte Inclusivo, Ocio, Cultura y Deporte

Egin zaitez Fundazioaren bazkide

Zure ekarpenarekin denok irabazten dugu. Fundazioan modu aktiboan parte hartuko duzu zure WHS seme-alabari dagozkion erabakietan.

2015

FSWH 4p- erakundearen sorrera

81

FSWH 4p- pertsona

14

WHSko proiektuak

6

Sari eta aitortzak