Milagatik eta Bategatik Arrazoiak, Eskerrik Asko!!

Wolf Hirschhorn Sindromea Fundaziotik nahi dugu enpresa guztiei eta aurrerantz beti jarraitzen laguntzen diguten pertsonei eskertzea. GUZTIEI ESKER ANITZ!!